Fysioterapeutisk vurdering af Ergonomi

Ergonomi eller siddestillinger (Som her er i fokus), kan være et relevant element at optimere hvis man ønsker en højere performance.

For at arbejde mest effektivt er det bl.a. vigtigt have en rank holdning, dvs. at ryggen og nakken holdet ret. På den måde opnår man det bedste signal fra hjernestamme til kroppen.

Ergonomi er ofte noget der tager tid at ændre, da man som oftest sidder i en stilling, der har været ens siddestilling i mange år. Derfor vil en drastisk ændring af dette medføre en nedsat performance og man skal derfor lave en løbende ændring, således at man i sidste ende får et højnet niveau.

Jeg tilbyder derfor vejledning i hvordan man bedst optimere ergonomien.